Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is een van de maatschappelijk relevante thema’s die aantoonbaar in iedere vervolgopleiding aan bod moeten komen. In de afgelopen jaren is door een netwerk van ambassadeurs gewerkt aan een visie op patiëntveiligheid en hoe dit vorm kan krijgen in de dagelijkse opleidingspraktijk. Daarvoor zijn diverse materialen ontwikkeld waar je zelf mee aan de slag kan gaan. Al deze filmpjes, artikelen en andere materialen vind je terug op deze pagina.

Moderne visie op patiëntveiligheid

De gezondheidszorg is gebaat bij een nieuwe kijk op patiëntveiligheid: het zogenoemde ‘Safety 2’-denken. Hierin wordt niet alleen gekeken naar ongewenste gebeurtenissen, maar naar waarom het meestal wél goed gaat. Hiervoor is een lerende cultuur nodig en een goed opleidingsklimaat. Het ontwikkelen van een Just Culture in de ziekenhuizen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Netwerk medisch specialisten patiëntveiligheid

Vanuit de Federatie Medisch Specialisten wordt een netwerk medisch specialisten patiëntveiligheid onderhouden. Begin 2018 zijn ook de ambassadeurs patiëntveiligheid hierin ondergebracht, zodat de krachten optimaal gebundeld zijn. Het netwerk komt regelmatig bij elkaar en deelt goede praktijkvoorbeelden, waarmee het Safety 2-denken vertaald kan  worden naar de dagelijkse werk- en opleidingssituatie.

Patiëntveiligheid in de vervolgopleiding

Het is belangrijk dat alle aios tijdens hun opleiding kennis maken met de basis van het veiligheidsdenken. Daarnaast is het, voor aios die hier interesse in hebben, mogelijk om zich te profileren op dit onderwerp. 

Wil je meer weten over patiëntveiligheid? Of wil je tijdens een presentatie, workshop of andere bijeenkomst aan de slag met dit onderwerp? Kijk dan eens op onze workshoppagina. Hier vind je allerlei materialen, zoals een spel, presentaties, video's en artikelen die je hierbij kan gebruiken.