Portfolio

Het portfolio is een hulpmiddel om je ontwikkeling te begeleiden, te volgen en te beoordelen. Hierin houd je namelijk op systematische wijze je voortgang bij.

Inzichtelijk maken

Je portfolio kan onder meer deze documenten bevatten, waarmee je je voortgang en ervaring inzichtelijk kunt maken:

 • het Individueel Opleidingsplan
 • een opsomming van uitgevoerde activiteiten (bijvoorbeeld in EPA’s), de tijdsduur van de ervaring, specifieke doelgroepen van patiënten en de betrokken begeleiders
 • een beschrijving van de competenties en tot welk niveau die zijn ontwikkeld
 • een overzicht van toetsmomenten en beoordelingen (bijvoorbeeld KPB’s of OSATS)
 • een toelichting van (voormalige) beoordelaar(-s) of begeleider(-s)
 • eventueel nog andere documentatie waaruit ervaring of ontwikkeling blijkt.

Verantwoordelijkheden

Het Kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen stelt regels aan het gebruik van het portfolio. Als aios ben je primair verantwoordelijk voor het bijhouden van je portfolio. De opleider/opleidingsgroep is eindverantwoordelijk: zij moeten erop toezien dat je het portfolio ook werkelijk bijhoudt.

Handreiking e-portfolio

Het ‘moderne’ portfolio is digitaal en ingericht volgens de structuur van het landelijk opleidingsplan. De wetenschappelijke vereniging, verantwoordelijk voor het landelijk opleidingsplan, onderhoudt meestal ook het e-portfolio. Veel verenigingen structureren hun opleidingsplannen op dit moment met EPA's. Ook de inrichting van de e-portfolio’s verandert daardoor. Een e-portfolio dat eveneens is opgebouwd uit EPA’s, kan jou goed helpen om zicht te houden op je persoonlijke ontwikkeling. Bovendien kan het je opleider helpen bij het volgen en beoordelen van je ontwikkeling en het bekwaam verklaren. De handreiking e-portfolio is bedoeld als hulpmiddel om veranderingen in het landelijk opleidingsplan te verwerken in het e-portfolio.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Ramon van den Berg
  Ramon van den Berg

  Projectmanager

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail

 2. Leon van den Toorn
  Leon van den Toorn

  Opleider  Longziekten, voorzitter Concilium Longziekten

  Erasmus MC

  Stuur een e-mail