Regelgeving duur van de opleiding

Regelgeving: B5 Kaderbesluit

De duur van de opleiding van de individuele aios is afgestemd op de aios, zodat:

 • a. de aios de gelegenheid heeft de algemene en de specialisme gebonden competenties te verwerven;
 • b. de opleiding voldoet aan de eisen van Richtlijn 2005/36/EG (Europese minimumduur).
 • De algemene duur van de opleiding gaat uit van een ononderbroken opleidingstraject en een volledige werkweek.

Betekenis voor actor(en)

Wetenschappelijk vereniging (Concilium)

Ontwikkelt en onderhoudt het landelijke opleidingsplan en het daarop gebaseerde specifieke besluit:

 • Bepalen hoe om te gaan met tijdsindicatoren in het plan
 • Eventueel aanpassen van het specifieke besluit om individualiseren te ondersteunen

Opleider

Schat vooraf en tijdens de opleiding competentieniveau van de aios in zodat deze zo lang als nodig en zo kort als verantwoord wordt opgeleid.

Toelichting

 • De vaste opleidingsduur is voor de individuele aios losgelaten. Dit past in het competentiegericht opleiden en maakt het mogelijk het opleidingstraject op het individu af te stemmen. Doel van een variabele opleidingsduur is het mogelijk maken dat de aios zo lang als nodig en zo kort als verantwoord wordt opgeleid, waarbij de eindcompetenties door de aios behaald kunnen worden.
 • De opleiding dient minimaal aan de eisen opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG te voldoen, qua duur en qua erkende opleidingssetting. Voor specialismen waarvan de opleidingsduur gelijk is aan de duur opgenomen in de Richtlijn kan uitsluitend verworven competenties in een erkende opleidingsinrichting worden meegenomen. Dit geldt ook in situaties dat er zoveel verworven competenties zijn dat de opleidingsduur van de aios onder de Europese duur uitkomt.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Vivienne Schelfhout
  Vivienne Schelfhout

  Directeur Opleiding, Wetenschap & Innovatie

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail