Regelgeving sneller verworven competenties

Regelgeving: toelichting B5 Kaderbesluit

Definitie: De regelgeving kent de term Sneller Verworven Competenties niet.

De term wordt wel gebezigd in de toelichting op artikel B5 van het kaderbesluit:

“Eerder verworven competenties en sneller verwerven van competenties

Deze regeling betreft zowel de verkorting van de opleidingsduur op grond van vóór de opleiding verworven competenties als het sneller dan in het curriculum voorzien verwerven van competenties gedurende de opleiding.“

Betekenis voor actor(en)

Aios

Dient gedurende de opleiding inzicht te verschaffen in zijn voortgang zodat de opleider kan bepalen of de aios sneller door kan stromen naar een volgende stage of zich kan gaan richten op andere competenties om zich daarin (verder) te bekwamen.

Opleider

 • Dient gedurende de opleiding na te gaan of de opleidingsduur kan worden bijgesteld afhankelijk van de snelheid waarmee een aios de competenties gedurende de opleiding verwerft.
 • Dient zich ervan te vergewissen dat de aios zich bepaalde competenties op een zodanig niveau heeft eigen gemaakt dat hij:
  • binnen een kortere tijd dan voorzien kan doorstromen naar het volgende opleidingsonderdeel of
  • zich binnen de stage kan gaan richten op andere competenties om zich daarin (verder) te bekwamen.

Toelichting

 • In de toelichting bij B5 staat: de duur van het opleidingstraject kan per aios verschillen en wordt afgestemd op de EVC’s bij de start van de opleiding en kan worden bijgesteld afhankelijk van de snelheid waarmee een aios de competenties gedurende de opleiding verwerft.
 • Het opleidingstraject dient zo efficiënt mogelijk te worden ingericht. Dit betekent dus dat hetgeen hiervoor gesteld is over eerder verworven competenties ook van toepassing is op het tijdens de opleiding versnellen. De toelichting zegt over de vereiste procedure bij versnelling weinig specifieks.
 • Versnellen kan alleen om opleidingsinhoudelijke gronden plaatsvinden. Dat wil zeggen alleen als de opleider tijdens opleiding vaststelt dat de aios zich bepaalde competenties voldoende heeft eigen gemaakt en dus binnen een kortere opleidingstijd dan voorzien in het curriculum kan doorstromen naar een volgende stage c.q. zich binnen de stage op andere competenties kan gaan richten om zich daarin (verder) te bekwamen. Dit kan leiden tot een kortere dan de nominale opleidingsduur.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Vivienne Schelfhout
  Vivienne Schelfhout

  Directeur Opleiding, Wetenschap & Innovatie

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail