Regionaal opleidingsplan

Als aios volg je vaak een deel van je medisch-specialistische opleiding in een academisch ziekenhuis en een ander deel in de ziekenhuizen in de regio rondom de academie (algemene ziekenhuizen). In het regionaal opleidingsplan staat voor elk specialisme beschreven welk deel van de medisch-specialistische opleiding je in welk ziekenhuis kunt volgen. Het regionale opleidingsplan wordt geschreven door het ‘opleidingscluster’: de totale groep van erkende opleiders van een specialisme in een Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR).

Goede afstemming

Doel van dit regionaal opleidingsplan is om de opleidingsmogelijkheden in de verschillende ziekenhuizen goed op elkaar af te stemmen. Zo wordt gewaarborgd dat je als aios alle leerdoelen van het betreffende specialisme kunt behalen, ongeacht in welk ziekenhuis je de opleiding geniet en ongeacht welke keuzestages je volgt.

Opleidingsregio

Je doorloopt je opleiding meestal via stages in een academisch ziekenhuis en in algemene ziekenhuizen. De opleidingsziekenhuizen werken samen in de zogeheten OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio). Er zijn acht academische ziekenhuizen en dus acht OOR’s.

Regionale opleidingscommissie

Het regionaal opleidingsplan wordt ontwikkeld door de erkende opleiders in de regio. Opleiders van alle specialismen zijn vertegenwoordigd in de Regionale Opleidingscommissie. De ROC komt regelmatig bij elkaar om specialisme-overstijgende opleidingszaken te bespreken, zoals onderwijsvernieuwingen en stroomlijning van opleidingsprocessen.

Verdiepen en differentiëren

In de laatste jaren van je vervolgopleiding kun je je verdiepen of differentiëren, oftewel: ‘profileren’ in een specifiek interessegebied. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van keuzestages. Door te verdiepen of te differentiëren kun je anticiperen op de zorg van de toekomst, zoals beschreven staat in het visiedocument ‘Opleiden is vooruitzien’ van de Federatie Medisch Specialisten en het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (commissie Kaljouw).

Opleidingsetalage

Globaal staan de keuzemogelijkheden voor verdieping of differentiatie beschreven in het regionaal opleidingsplan. Het aanbod van keuzestages verschilt per ziekenhuis. Elke opleidingsgroep of –instelling kan zich met haar opleidingsaanbod profileren in de Opleidingsetalage. Dat maakt het voor jou als aios makkelijk om een stage te vinden die bij jouw leerwensen past.

Meer weten over dit onderwerp

  1. Marieke Bolk
    Marieke Bolk

    deelprojectleider Interprofessioneel opleiden

    Stuur een e-mail