Samen Beslissen

In de medische vervolgopleidingen wordt steeds meer aandacht besteed aan gedeelde besluitvorming tussen artsen en patiënten. En dat is niet voor niets. Samen beslissen zorgt ervoor dat patiënten vaker tevreden zijn en zich beter aan behandelvoorschriften houden. Een gezamenlijk besluit draagt bovendien bij aan doelmatig gebruik van zorg. Patiënten kunnen immers ook kiezen voor alternatieve en/of goedkopere behandelopties. Maar hoe nuttig samen beslissen ook is, het is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Daarom zijn er verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die je daarbij kunnen helpen. Zowel in je werk als medisch specialist, als tijdens de opleiding.

Trainingsmateriaal uit campagne Samen Beslissen

Om artsen en patiënten te stimuleren en ondersteunen om samen het gesprek aan te gaan, zijn de Federatie Medisch Specialisten, de Patiëntenfederatie Nederland, de NVZ en de NFU in oktober 2016 de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ gestart. Binnen deze campagne zijn allerlei materialen ontwikkeld. Zo zijn er filmpjes gemaakt die kunt gebruiken tijdens workshops of presentaties. De filmpjes gaan in op de overtuigingen, angsten, wensen en ideeën van patiënten en artsen die een goed gesprek in de weg kunnen staan. De films geven stof tot nadenken en zijn een goed startpunt voor discussie.

Verstandige Keuzes

Om samen te kunnen beslissen, moet je wel weten wat de keuzemogelijkheden zijn. Daarom hebben diverse wetenschappelijke verenigingen Verstandige Keuzes ontwikkeld voor veel voorkomende medische problemen. Verstandige Keuzes zijn evidence based-aanbevelingen over onderzoek- en behandelmogelijkheden die het beste passen bij de individuele situatie van een patiënt. Deze aanbevelingen helpen artsen en patiënten om zicht te krijgen op de mogelijkheden en op basis daarvan te beslissen.

Consultkaarten

In het verlengde van de Verstandige Keuzes ontwikkelen de Federatie en Patiëntenfederatie Nederland de zogenoemde Consultkaarten (ook wel bekend als option grids) Dit zijn beknopte keuzehulpen die direct inzicht geven in de opties bij een specifieke aandoening en de meest belangrijke vragen van patiënten daarbij.

De 3 goede vragen

Vorig jaar stelden Patiëntenfederatie en de Federatie naar buitenlands voorbeeld 3 goede vragen op: Wat zijn mijn mogelijkheden, wat zijn daarvan de voor- en nadelen en wat betekent dat voor mij persoonlijk? Deze vragen zijn voor artsen en patiënten een steun in de rug om het gesprek op gang te brengen en te verbeteren. Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat patiënten enthousiast zijn over de methode. Deze aanpak wordt nu landelijk uitgerold.