Scherpbier

De ‘Scherpbier-indicatoren’ voor interne kwaliteitszorg uit 2008 waren aan een actualisatieronde toe. Onder leiding van Albert Scherpbier is in het MMV-project Scherpbier 2.0 het rapport herzien en een praktische uitwerking ontwikkeld.

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor de kwaliteit van de vervolgopleidingen is: vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van de professional, die streeft naar optimale kwaliteit van zorg en opleiden. Werken aan kwaliteitsverbetering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere actoren.

Actoren in de opleiding

Het rapport Scherpbier 2.0 onderscheidt zes actoren die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan de zorg voor de kwaliteit van de vervolgopleiding:

 • Aios: zijn medeverantwoordelijk voor een goede opleiding en dragen daar, door een proactieve houding, aan bij. Onder andere door deelname aan kwaliteitsmetingen, suggesties te geven voor en participatie aan verbetertrajecten en bij te dragen aan het ontwikkelen en implementeren van innovaties in de opleiding.
 • Opleider en opleidingsgroep: zijn verantwoordelijk voor het vormgeven en evalueren van de opleiding in de dagelijkse praktijk.
 • COC: geeft vorm aan het kwaliteitsbeleid binnen de instelling, faciliteert de opleidingen m.b.t. professionalisering, onderwijs, et cetera
 • Raad van Bestuur: is uiteindelijk verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van opleiden binnen de instelling en voert een actief beleid om de kwaliteit van de opleidingen te optimaliseren
 • Cluster (of regionale opleiding): zorgt voor afstemming tussen de opleidingsonderdelen van de verschillende instellingen, borgt en bewaakt de kwaliteit van het gehele opleidingstraject
 • OOR: zorgt als instellings-overstijgend orgaan voor eventuele afstemming over opzet, uitvoering en instrumentarium van kwaliteitszorg, afstemming van DOO-cursussen en eventuele horizontale visitaties (in overleg met clusters).

Meer weten over dit onderwerp

 1. Albert Scherpbier
  Albert Scherpbier

  Decaan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en vice-voorzitter Raad van Bestuur

  Maastricht UMC+

  Stuur een e-mail