Specifiek besluit

Op basis van het landelijk opleidingsplan dat elke wetenschappelijke vereniging voor haar specialisme opstelt, baseert het College Geneeskundige Specialismen een Specifiek Besluit. Een Specifiek Besluit is een specialisme-specifieke aanvulling op de landelijke regelgeving, zoals vastgelegd in het Kaderbesluit. In het Specifieke Besluit wordt per specialisme de regelgeving beschreven die geldt voor de betreffende opleiding tot medisch specialist.