Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken

De veranderingen en ontwikkelingen in de zorg vragen om aanpassingen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Veel van deze aanpassingen gelden voor alle 30 vervolgopleidingen en vragen om krachtenbundeling en samenwerking door de wetenschappelijke verenigingen.

In dit deelproject werken wetenschappelijke verenigingen samen aan de doorontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleidingen op landelijk niveau. Opleiden 2025 heeft de ambitie dat samenwerkingen tussen wetenschappelijke verenigingen worden voortgezet ook na afloop van dit project. Op die manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan de medisch-specialistische vervolgopleiding snel en doelmatig actueel te houden.  Deze samenwerking is van start gegaan met twee concrete acties:

 • Het ontwikkelen van een digitaal platform voor e-learning en examinering, inzetbaar voor alle 30 medische vervolgopleidingen.
 • Het in kaart brengen van de opleidingsgerelateerde activiteiten die wetenschappelijke verenigingen structureel uitvoeren ten behoeve van het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de medisch-specialistische vervolgopleidingen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit onderzoek is nodig om uiteindelijk een advies op te leveren over de wijze waarop de (door)ontwikkeling en kwaliteitsborging van de medisch-specialistische vervolgopleidingen op landelijk niveau kan worden georganiseerd en gefaciliteerd.

Lees meer over de werkwijze van dit deelproject, het ontwikkelen van het digitale platform of het in kaart brengen van opleidingsactiviteiten.

Actueel

Leestip: artikel Beter en leuker leren
De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) deed als één van de eerste wetenschappelijke verenigingen mee aan een pilot opgezet vanuit Opleiden 2025 voor de ontwikkeling van een Digitale Leeromgeving. Zij schreven een artikel over hun eerste ervaringen voor het blad MeMorad, het kwartaalblad van de NVvR voor en door leden. Lees het artikel

'Het mooiste is dat verenigingen van elkaar leren’
Met een digitale toetsingstool en een digitaal leerplatform ligt er een basis voor wetenschappelijke verenigingen om digitaal en blended leren verder uit te bouwen, vertelt Marieke van der Horst, die als projectleider het deelproject ondersteunt. Lees het artikel 'Zo gaat Opleiden 2025 de zomer in'.

'Digitale leeromgeving als
katalysator voor hechtere
samenwerking'

 

Wie

Voor deelproject Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken werken we met een enthousiaste werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit zorgprofessionals die vanuit hun expertise en bevlogenheid een vliegwielfunctie vervullen voor Opleiden 2025 . Bekijk het overzicht van de werkgroepleden.

 1. Geen foto beschikbaar
  Jan van Lith

  voorzitter deelproject Structureel (door)ontwikkelen, gynaecoloog LUMC

 2. Marieke van der Horst
  Marieke van der Horst

  deelprojectleider Structureel (door)ontwikkelen en samenwerken, onderwijskundige

  Stuur een e-mail