Taakherschikking

De bezuinigingsmaatregelen uit het Opleidingsakkoord leiden de komende jaren tot een substantieel verminderde inzet van aios. Opleidingsziekenhuizen, waar de bedrijfsvoering vooralsnog nauw verweven is met de inzet van aios, moeten daardoor uitkijken naar andere manieren voor de uitvoering van de taken op de werkvloer. Taakherschikking kan een oplossing zijn.

Structurele herverdeling

Taakherschikking komt neer op het structureel herverdelen van taken en  verantwoordelijkheden tussen verschillende zorgberoepen. Afgebakende en geprotocolleerde activiteiten van de medisch specialist of aios worden bijvoorbeeld belegd bij een verpleegkundig specialist, physician assistant of ziekenhuisarts.

Effect van taakherschikking

Taakherschikking, in welke vorm ook, heeft altijd effect. Zo is er steevast sprake van een effect op zorg, financiën en samenwerking. Maar ook op de medische vervolgopleiding en op patiëntbeleving kan taakherschikking z’n uitwerking hebben. Het project Individualisering Opleidingsduur (RIO) van de Federatie Medisch Specialisten heeft een casus uitgewerkt om de gevolgen van taakherschikking op de bedrijfsvoering in kaart te brengen. Deze casus is te vinden in het rapport ‘Taakherschikking als reactie op individualisering van de opleiding. Ook is er een Canvas Taakherschikking beschikbaar, een hulpmiddel om vooraf zelf de effecten van taakherschikking in uw opleidingsinstelling te ondervinden.

Meer weten over dit onderwerp

  1. Marja Dijksterhuis
    Marja Dijksterhuis

    Opleider gynaecologie

    Amphia

    Stuur een e-mail