Toetsinstrumenten

Er is een flink aantal instrumenten beschikbaar waarmee opleiders je ontwikkeling in kennis, vaardigheden, attitude en CanMEDS-competenties kunnen vaststellen. Deze toetsinstrumenten kunnen helpen bij het bekwaam verklaren van jou als aios. Een aantal voorbeelden van toetsinstrumenten die veel worden gebruikt:

  • KPB (Korte Praktijkbeoordeling) Bedoeld voor het nabespreken en vastleggen van jouw functioneren op praktische onderdelen van competenties. Situaties die zich lenen voor een KPB zijn bijvoorbeeld overdracht, consult poli/SEH/afdeling visite, communicatie met patiënt en collega’s, slecht nieuwsgesprek.
  • CAT (Critical Appraisal of a Topic) Hiermee leer je om evidence based medicine te koppelen aan de klinische praktijk. Een CAT vergroot de kennis over een bepaald onderwerp en draagt bij aan het vormen van een kritische grondhouding. 
  • 360-graden-feedback  Methode waarbij je vanuit verschillende richtingen feedback ontvangt. Bijvoorbeeld van specialisten, collega-aios, verpleegkundigen en soms zelfs patiënten. Hierdoor ontstaat een breed beeld van jou vanuit verschillende perspectieven. Het biedt je inzicht in mogelijke verschillen tussen je eigen perceptie en die van anderen over jouw functioneren.
  • Zelfevaluatie Je doet zelfonderzoek naar je kennis, gedrag, opvattingen, houding en doelen. Door bewust te kijken naar jezelf, krijg je zicht op je sterke en minder sterke kanten, wat een goede basis biedt voor persoonlijke ontwikkeling.