TOKIO Traject en Model

De verminderde instroom van aios en de individualisering van de opleidingsduur (beide maatregelen vanuit het Opleidingsakkoord) zorgen er in de praktijk voor dat er minder aios-uren ingezet kunnen worden tijdens de diensten. Tegelijkertijd wordt het werk dat verricht moet worden niet minder en willen instellingen dezelfde kwaliteit van zorg blijven leveren.

TOKIO Optimum Traject en Model

Om instellingen te kunnen ondersteunen bij het samenstellen van een optimale formatie, waarbij ruimte blijft voor individueel opleiden op de werkvloer, hebben we het TOKIO Optimum Traject en Model ontwikkeld.

Het TOKIO Optimum Model is een online rekenmodel dat vakgroepen helpt om keuzes te maken in het samenstellen van de formatie van een of meerdere afdelingen. Het uitgangspunt wordt daarbij gevormd door de kwaliteitseisen die zij aan de zorg stellen. Met het model worden formaties, bestaande uit verschillende combinaties van in te zetten functionarissen, met elkaar vergeleken in relatie tot de gestelde kwaliteitseisen en de kosten. Zo kan een onderbouwde keuze gemaakt worden voor de formatiesamenstelling op korte en langere termijn.

Dit model staat niet op zich, maar is een onderdeel van een breder traject, waarbij in tien processtappen onder andere bepaald wordt aan welke eisen de zorg moet voldoen, welke activiteiten verricht moeten worden en welke functionarissen bevoegd zijn om deze activiteiten te verrichten. Om een TOKIO Traject te doorlopen is deskundige procesbegeleiding noodzakelijk. Hiervoor is een profielschets opgesteld.

Lees in Medisch Contact het verhaal van het Maastricht UMC+ dat het Tokio Optimum-model met succes inzet op de afdeling Orthopedie

 

Ondersteuning procesbegeleiders

De Federatie stelt per instelling één account kostenvrij beschikbaar voor het TOKIO Optimum Model.

De procesbegeleiders van TOKIO Trajecten kunnen op afstand advies krijgen bij het invullen en inzetten van het TOKIO Optimum Model. Ook zullen we bijeenkomsten voor hen inplannen, zodra er voldoende procesbegeleiders actief zijn.

Demo account

Het TOKIO Optimum Model is te bekijken via het demo account. Dit account is bereikbaar via deze link. Inloggen is mogelijk met gebruikersnaam 'demo@demo.nl' en wachtwoord 'demodemo'. Indien een ziekenhuis echt aan de slag wilt gaan met het TOKIO Optimum Model, dan wordt er een eigen account aangemaakt.

Gebruik maken van het TOKIO Optimum Model?

Ziekenhuizen (of gremia daarbinnen) die gebruik willen maken van het TOKIO Optimum Model, kunnen contact opnemen met Ramon Van den Berg.

Meer weten over dit onderwerp

  1. Ramon van den Berg
    Ramon van den Berg

    Senior adviseur

    Federatie Medisch Specialisten

    Stuur een e-mail