Voortraject

Basisopleiding

Als je medisch specialist wilt worden, volg je eerst de wetenschappelijke (basis)opleiding geneeskunde aan de universiteit. Deze studie duurt zes jaar en bestaat uit een bachelor- en een masterdeel. Tijdens de studie doe je via coschappen praktijkervaring op. 

Schakeljaar

Aan het einde van je master kun je een ‘dedicated schakeljaar’ volgen. Tijdens het schakeljaar doe je dan al ervaring op in het specialisme waarin je je graag verder wilt bekwamen. Dat zorgt voor een soepele overgang van basisopleiding naar medische vervolgopleiding. 

Basisarts, en dan?

Als je de studie geneeskunde hebt afgerond, ben je ‘basisarts’.  Daarna kun je je specialiseren, onder meer tot medisch specialist. Maar je kunt ook voor een andere vervolgopleiding kiezen. De vervolgopleidingen zijn opgedeeld in drie clusters:

Cluster 1:

 • Huisartsgeneeskunde
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten

Cluster 2:

 • Medisch specialist (28 specialismen)
 • Klinische Chemie
 • Klinische Fysica
 • Ziekenhuisfarmacie
 • Profielen Spoedeisende Geneeskunde
 • Profiel Ziekenhuisgeneeskunde
 • Kaakchirurgie
 • Orthodontie

Cluster 3:

Hierbinnen vallen de sociaal-geneeskundige specialismen:

 • Bedrijfsgeneeskunde
 • Verzekeringsgeneeskunde
 • Maatschappij en Gezondheid

Deze vervolgopleidingen beslaan vier jaar en bestaan uit cursorisch onderwijs bij een opleidingsinstituut en een praktijkopleiding, afhankelijk van het soort specialisme bijvoorbeeld bij een Arbo-dienst, UWV of GGD. De eerste fase van de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid bestaat uit vier profielopleidingen:

 • Jeugdgezondheidszorg
 • Infectieziektebestrijding
 • Tuberculosebestrijding
 • Medische Milieukunde

Na afronding van deze fase, volg je een profieloverstijgende fase die zich voornamelijk richt op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek binnen de publieke gezondheidszorg.

Ook kun je ervoor kiezen om na je studie geneeskunde te gaan werken in een onderzoeks- of managementfunctie. Op de beroepskeuzepagina van de KNMG-website vind je meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Medisch-specialistische vervolgopleiding

Nederland telt 28 erkende medisch specialistische vervolgopleidingen. De vervolgopleidingen duren vier tot zes jaar. De duur hangt af van het gekozen specialisme, eventuele vrijstelling en het tempo waarin je je ontwikkelt in de vereiste competenties.

Opleidingsplek

Tijdens de vervolgopleiding werk je als aios (arts in opleiding tot specialist) in een opleidingsinstelling. Dat kan bijvoorbeeld een ziekenhuis zijn. Je leert het specialisme dus grotendeels in de praktijk. Om een – voor sommige specialismen schaarse – opleidingsplek te bemachtigen, moet je solliciteren.