Wat als je er samen niet uitkomt?

Bij een verschil van inzicht probeer je er natuurlijk eerst samen uit te komen met je opleider. Lukt dat niet, dan kan de Centrale Opleidingscommissie (COC) bemiddelen.

Kaders

Elke opleiding is maatwerk. Uiteraard gelden er wel bepaalde kaders, waaronder:

 • het landelijk, regionaal en lokaal opleidingsplan
 • persoonlijke mogelijkheden en ambities van aios en opleider/opleidingsgroep 
 • de bedrijfsvoering rond opleiden en zorgverlening

Ruimte voor ontwikkeling

Opleidingsgroepen streven ernaar om jou als aios binnen deze kaders voldoende ruimte te bieden voor een individuele invulling van de opleiding. Over die ruimte ben je continu in overleg met je opleider, zodat individuele opleidingstrajecten goed kunnen worden ingericht en gepland. Soms kan het perspectief op de ontwikkelruimte verschillen. Dat kan leiden tot een verschil van inzicht tussen jou en je opleider.

Voorbeelden

Voorbeelden van geschillen zijn: 

 • De opleider vindt dat de aios op bepaalde opleidingsonderdelen zo goed functioneert, dat hij de opleidingsduur van deze aios met zes maanden wil verkorten. De aios ziet dat niet zitten.
 • De aios wil graag een bepaalde stage volgen, maar krijgt daar van de opleider geen gelegenheid voor.
 • De opleider vindt dat de aios in bepaalde opzichten niet goed functioneert en denkt aan een intensiveringstraject. De aios voelt daar niets voor. 

COC

Lukt het opleider en aios niet om nader tot elkaar te komen, dan kan zowel de opleider als de aios het geschil voorleggen aan de COC. Iedere erkende opleidingsinstelling heeft een COC. De COC bestaat onder meer uit opleiders, een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur en over het algemeen twee aios. De COC is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialisten. Daarbij hoort ook de taak om intern te bemiddelen bij geschillen vóórdat de Geschillencommissie kan worden ingeschakeld. De COC heeft de vrijheid om deze bemiddelende rol naar eigen inzicht in te vullen. In het document ‘De rol van de COC bij (potentiële) conflicten tussen aios en opleiders staat onder meer beschreven hoe verschillende COC’s dit aanpakken. Deze praktijkvoorbeelden kunnen COC’s helpen om kritisch te kijken naar hun eigen werkwijze en zo te werken aan een optimaal opleidingsklimaat.

Geschillencommissie

Is bemiddeling door de COC niet gelukt, of acht de COC het geschil onbemiddelbaar, dan staat uiteindelijk de juridische weg open: de landelijke onafhankelijke Geschillencommissie. Eventueel kan de aios zich daarbij laten adviseren door een jurist van het Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC) van de Federatie Medisch Specialisten.

Op de pagina Geschillenregeling lees je meer over de procedures die gelden bij het voorleggen van een geschil aan de COC en de Geschillencommissie.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Ide Heyligers
  Ide Heyligers

  Orthopedisch chirurg en RGS-secretaris