Werkwijze deelproject Nieuwe thema’s in de opleiding

Plan van aanpak

Opleiden 2025 levert concrete producten op waarmee aios én zittende zorgprofessionals zich kunnen scholen of actueel op de hoogte kunnen blijven.

De ambitie is dat alle aios de mogelijkheid hebben zich te scholen in actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties.

Dit doen we door de ontwikkeling en introductie van discipline overstijgende thema’s die tevens de beweging richting de juiste zorg op de juiste plek ondersteunen.  Onder andere:

 • Inrichten en uitvoeren van de juiste zorg op de juiste plek
 • Samen beslissen
 • Innovatie/e-health
 • Preventie, met aandacht voor voeding, gezondheidsvaardigheden en positieve gezondheid en leefstijl. Hieronder valt ook het toepassen van deze inzichten op de (aankomend) medisch specialist zelf: aandacht voor gezond en veilig werken en een gezonde werk-privé balans.

Een werkgroep van medisch specialisten, andere artsen en zorgprofessionals en experts zorgt voor een goede aansluiting op de praktijk. De werkgroep stelt prioriteiten en is betrokken bij het ontwerp, de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van alle producten.  Er worden ontwikkelgroepen gevormd voor het uitwerken van de thema’s in opleidingsmateriaal en het testen in de praktijk door middel van pilots.

Werkwijze

De werkgroep ontwikkelt eerst een opleidingsmodel dat opleider en aios een praktische houvast biedt als ze een nieuw thema een logische plaats willen geven in de opleiding en werkpraktijk. Daarna werken we twee thema’s volgens dit opleidingsmodel uit en testen we ze in pilots in de beroepspraktijk. De ervaring uit de pilots wordt gebruikt voor verbetering van het model en het aanbod op samen beslissen en technologische innovatie. Vervolgens zullen we ook een aanbod op de andere thema’s realiseren.

Gedurende het project organiseren we bijeenkomsten voor inhoudelijke discussie en kennisdeling. De uitkomsten daarvan nemen we mee in adviezen voor werkwijzen en beleid aan aios, opleiders, wetenschappelijke verenigingen en de leerhuizen die zijn betrokken bij de medische vervolgopleidingen.

Resultaten

We werken aan de volgende resultaten:

 • Een opleidingsmodel voor de integratie van nieuwe thema’s in de opleiding.
 • Flexibel inzetbaar opleidingsmateriaal voor de thema’s: juiste zorg op de juiste plek, samen beslissen, technologische innovatie en preventie.
  • e-learning en/of SPOC’s (Small Private Online Course) voor de onderwerpen die zich daarvoor lenen en waaraan behoefte is.
  • trainingen voor aios, handreikingen voor opleider en aios, best practices, bekwaamheidsbeschrijvingen, opleidersprofessionalisering 
 • Het opleidingsmateriaal is beschikbaar voor alle medisch-specialistische vervolgopleidingen via een digitaal platform dat eveneens wordt ontwikkeld in Opleiden 2025. Dit digitale platform is een belangrijke voorwaarde voor succes om nieuwe thema’s te verankeren in alle vervolgopleidingen.
 • Ervaringen en best practices verzameld uit kennisdeling en discussiebijeenkomsten.
 • Een overzicht van bestaande opleidingsmiddelen en tools die gebruikt kunnen worden binnen blended learning. 
 • Assessment-tools waarmee de bekwaamheid van een deelnemer in de leerdoelen van een thema in kaart gebracht kan worden 
 • Een digitale coach die de deelnemer ondersteunt in het doorlopen van een opleidingstraject en het werken aan individuele leerdoelen. 

Lees meer over het deelproject Nieuwe thema's in de opleiding