Wetenschap

De meeste vervolgopleidingen hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Bij sommige opleidingen is dat een verplicht onderdeel, bij andere opleidingen kan de aios in de differentiatiefase aan het eind van de opleiding kiezen voor profilering op wetenschappelijk gebied. Daarnaast krijgen aios vaak de gelegenheid om (deels) tijdens hun opleiding te promoveren.