Centrale en Regionale Opleidingscommissies

Centrale opleidingscommissie

Elke opleidingsinstelling heeft een Centrale Opleidingscommissie (COC). De COC is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialisten. Daarbij hoort ook de taak om intern te bemiddelen bij geschillen vóórdat de Geschillencommissie kan worden ingeschakeld. De COC bestaat onder meer uit opleiders, een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur en minimaal twee aios.

Regionale Opleidingscommissie

Geneeskundige vervolgopleidingen vinden steeds meer op regionaal niveau plaats. De Regionale Opleidingscommissie (ROC) stimuleert en faciliteert bij vernieuwingen in de opleiding. In de ROC zijn alle voorzitters van de Centrale Opleidingscommissies (COC's) van de samenwerkende ziekenhuizen vertegenwoordigd.