Opleidingsakkoord

Het opleidingsakkoord uit 2013 werd gesloten om te kunnen bezuinigen met behoud van kwaliteit. Veldpartijen bereikten overeenstemming met het ministerie van VWS over hoe te bezuinigen op de medisch-specialistische vervolgopleidingen.

De originele afspraken

 • Met ingang van 2014 is de beschikbaarheidbijdrage per aios verlaagd met 2%
 • Het aantal opleidingsplaatsen daalt: vanaf 2015 worden per jaar ongeveer honderd opleidingsplaatsen minder toegewezen dan in 2013
 • De opleidingsduur wordt op individuele basis verkort tot gemiddeld 4,8 maanden voor alle aios. 
 • Tussen 2018 en 2022 moet de gemiddelde opleidingsduur stapsgewijs zakken, totdat elke aios structureel gemiddeld zes maanden korter over zijn opleiding doet.
 • De verkortingsopdracht geldt voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen, exclusief de sportgeneeskunde, in totaal voor 26 opleidingen.

Wijziging per 1 januari 2020

 • Het ministerie van VWS brengt de opdracht om de opleidingsduur in te korten terug van zes naar gemiddeld drie maanden voor 26 medisch-specialistische vervolgopleidingen. 

Het verzoek op de opleidingsduur niet verder te verkorten was een gezamenlijk initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, De Jonge Specialist (DJS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ). Op deze manier wordt tijd voor individualisering en een vermindering van werkdruk gewaarborgd.

Uitvoering van de verkorting

Het uitgangspunt bij het maken van de afspraken is dat individueel versnellen waar het kan beter is dan een generieke verkorting voor alle aios. Bij individueel versnellen wordt per aios bepaald voor welke vrijstelling of versnelling hij in aanmerking komt. Een aios die sneller de noodzakelijke competenties verwerft om als medisch specialist te werken, rond dus eerder zijn opleiding af.

Een aios komt in aanmerking voor vrijstelling door bijvoorbeeld: een dedicated schakeljaar, relevante ervaring opgedaan voorafgaand aan de opleiding of door versnelde competentie verwerving tijdens de opleiding.

Evenredige verdeling

De lasten van de verkortingsopdracht van gemiddeld drie maanden wordt over de opleidingen verdeeld naar rato van de nominale opleidingsduur. De nominale duur van de 26 opleidingen varieert van vier jaar tot zes jaar. Van de aios in de opleiding Radiologie wordt geen verkorting verwacht. Dit in verband met het samengaan met de opleiding Nucleaire Geneeskunde binnen de nominale duur van vijf jaar. 

 

nominale duur opleiding Aantal opleidingen gem. % aios gem. ratio 48 maanden 54 maanden 60 maanden 60 maanden radiologie 72 maanden  
2 3,3% -2,5
1 15,0% -2,8
9 27,6% -3,0
1 6,4% 0,0
13 47,7% -3,5
26 100,0% -3,0

Monitoring Opleidingsakkoord

De Federatie rapporteert jaarlijks per 1 april namens alle veldpartijen aan het ministerie van VWS of het gemiddelde van drie maanden verkorting in het voorgaande kalenderjaar is gerealiseerd op basis van rapportages van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Rapportages

De RGS levert halfjaarlijks rapportages op over de gemiddelde opleidingsduur van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De cijfers gaan over het laatste jaar-uitstroomcohort en het laatste jaar-instroomcohort, met de gemiddelde opleidingsduur per opleiding en OOR, aangevuld met de gronden voor vrijstelling en het aantal maanden verkorting per opleidingsonderdeel. Ook levert de RGS een rapport op over het aantal oordelend opleiders per opleiding per OOR. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele aios of oordelend opleiders. RGS hanteert de ‘netto-opleidingstijd’, wat betekent dat onderbrekingen, zwangerschapsverlof, ziekte en andere periodes die niet aan de opleiding besteed zijn, uit de cijfers zijn verwijderd.

Veldpartijen

Het opleidingsakkoord is gesloten door de Federatie Medisch Specialisten (toen nog Orde van Medisch Specialisten), NFU, NVZ, STZ, GGZ-Nederland, DJS (toen DJO/LVAG) en het College Geneeskundige Specialismen (CGS) met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer weten over dit onderwerp

 1. Ramon van den Berg
  Ramon van den Berg

  Projectmanager

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail