Proces van verdeling opleidingsplaatsen

Wat voor soort medisch specialisten heeft de maatschappij in de nabije toekomst nodig? En hoeveel specialisten moeten we dan opleiden? Bij de bepaling van het aantal opleidingsplaatsen per specialisme zijn verschillende organisaties betrokken.

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan brengt iedere drie jaar advies uit aan de minister van VWS over het aantal op te leiden medisch specialisten: het Capaciteitsplan. Ze baseert deze ramingen op de verwachte zorgbehoefte en houdt daarbij onder meer rekening met epidemiologische ontwikkelingen. Het Capaciteitsorgaan stelt deze instroomadviezen vast in afstemming met de praktijk. De wetenschappelijke verenigingen kunnen bij het Capaciteitsorgaan aangeven wat de actuele ontwikkelingen zijn in hun vakgebied en of dit volgens hen invloed heeft op de toekomstige behoefte.

Ministerie van VWS

De minister bepaalt op basis van het Capaciteitsplan hoeveel nieuwe aios per specialisme mogen worden opgeleid in het komende jaar. Vervolgens moet er een verdeelplan komen voor het aantal opleidingsplaatsen per OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio’s) en per opleidingsinstelling. Daar zorgt de Stichting Bols voor.

Stichting Bols en OOR’s

De Stichting BOLS, een samenwerkingsverband van NFU, NVZ en de Federatie Medisch Specialisten, maakt een voorstel voor de verdeling van de instroomplaatsen over de acht OOR’s. De OOR’s verdelen de instroomplaatsen vervolgens over de opleidingsinstellingen in die regio.

Toewijzingsproces

De verdeling van de opleidingsplaatsen over OOR’s en opleidingsinstellingen is een complex proces, waarbij regels van het ministerie van VWS moeten worden opgevolgd. Uiteindelijk ontstaat er een toewijzingsvoorstel, dat de Stichting BOLS aanbiedt aan het ministerie van VWS.

Beschikbaarheidbijdrage

Op basis hiervan stelt de minister het verdeelplan vast. In het verdeelplan staat per specialisme welke opleidingsinstellingen het komende jaar in aanmerking komen voor instroom van nieuwe aios en daarmee voor de beschikbaarheidsbijdrage voor instroomplaatsen. Naar aanleiding van dit verdeelplan kent de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een beschikbaarheidsbijdrage toe aan ziekenhuizen die opleiden.

Schematische weergave toewijzingsproces

Schematische weergave toewijzingsproces

Meer weten over dit onderwerp

 1. Vivienne Schelfhout
  Vivienne Schelfhout

  Directeur Opleiding, Wetenschap & Innovatie

  Federatie Medisch Specialisten

  Stuur een e-mail

 2. Koop Bosscha
  Koop Bosscha

  Opleider Heelkunde

  Jeroen Bosch Ziekenhuis

  Stuur een e-mail