Stages

Elk specialisme heeft een eigen opleidingsplan. Daarin staan de verschillende onderdelen beschreven die je als aios moet volgen. Naast verplichte onderdelen of stages zijn dat keuzemogelijkheden waarmee je je kunt verdiepen of differentiëren. Bijvoorbeeld op het gebied van specialisme-overstijgende thema’s als medisch leiderschap, wetenschap en patiëntveiligheid.

Opleidingsetalage

Als aios volg je ook stages of keuzeonderdelen. Op de website van de Opleidingsetalage presenteert een groot aantal vakgroepen hun (soms unieke) stagemogelijkheden. Hier kun je opleidingsonderdelen zoeken en vergelijken. Dat kan per specialisme en per regio. Zo kun je een keuze maken die aansluit bij wat je al kunt en wat je nog wilt leren. De Opleidingsetalage is hiermee een praktisch hulpmiddel bij de individualisering van de vervolgopleiding.

Informatieoverdracht

Door spreiding en concentratie van zorg is het als aios niet mogelijk om alles wat je straks moet weten en kunnen in één ziekenhuis te leren. Daarom verdelen dit over verschillende opleidingsinstellingen binnen een regio. Om ervoor te zorgen dat de opleidingsonderdelen geen los zand vormen en jouw ontwikkeling longitudinaal gevolgd kan worden, is het bijhouden en overdragen van informatie van groot belang. De opleider is (conform het kaderbesluit) verplicht een overdrachtsdocument op te stellen op het moment dat de aios overgaat naar een andere opleider. Dit overdrachtsdocument maakt deel uit van het portfolio.