Wetenschappelijke verenigingen

De wetenschappelijke verenigingen spelen een leidende rol bij de ontwikkeling en implementatie van opleidingsbeleid. De inhoud van iedere opleiding wordt per specialisme vormgegeven door de betreffende wetenschappelijke vereniging. Daarnaast participeren wetenschappelijke verenigingen in de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten, die het specialisme-overstijgend opleidingsbeleid ontwikkelt.

Concilium

Elke wetenschappelijke vereniging heeft een concilium. Het concilium houdt zich bezig met de structuur, inhoud en kwaliteit van de opleiding van dat specialisme. In de Raad Opleiding komen afgevaardigden van de dertig wetenschappelijke verenigingen bijeen. Deze afgevaardigden zijn over het algemeen voorzitter of lid van het concilium van hun vereniging. Een belangrijke taak van het concilium is het opstellen en herzien van het landelijk opleidingsplan.