EPA’s

Steeds meer wetenschappelijke verenigingen hebben EPA’s opgenomen in hun landelijk opleidingsplan. EPA’s staat voor Entrustable Professional Activities. Het is een manier om beroepsactiviteiten en competenties te ordenen, waarmee je als aios bekwaam kunt worden verklaard op onderdelen van de opleiding.

Beroepsactiviteiten

EPA’s zijn gestructureerde beschrijvingen van afgebakende beroepsactiviteiten (kernactiviteiten). Deze beroepsactiviteiten zijn herkenbaar op de werkvloer en daardoor toetsbaar. Een EPA beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude die je nodig hebt om de activiteit te kunnen uitvoeren, in combinatie met de CanMEDS-competenties die in die situatie relevant zijn. Een herkenbare EPA is ‘Dienst doen’. Daarin staat onder meer beschreven op welk supervisieniveau je als aios moet kunnen triageren en overdragen om avond- of weekenddiensten te kunnen doen.

Bekwaamheidsniveaus

Einddoel van de opleiding is dat je de vaak risicovolle beroepsactiviteiten zelfstandig, zonder supervisie, kan uitvoeren. De opleider moet op jouw bekwaamheid kunnen vertrouwen, voordat hij besluit dat een lager supervisieniveau verantwoord is. Dit zijn de vijf bekwaamheidsniveaus: 

 1. de aios observeert (voert niet zelf uit);
 2. de aios voert een activiteit uit onder directe, proactieve supervisie;
 3. de aios voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie; (supervisor is wel snel oproepbaar);
 4. de aios voert een activiteit geheel zelfstandig uit;
 5. de aios geeft zelf supervisie aan jongere lerenden (jongerejaars aios of coassistenten).

Hoe zelfstandiger je de beroepsactiviteit kunt verrichten, hoe minder supervisie van de opleider je nodig hebt. Vanaf niveau 4 kun je de activiteit zelfstandig uitvoeren, dus zonder supervisie.

Goede basis

In EPA’s worden alle eisen aan de beroepsuitoefening in samenhang met elkaar beschreven in een overzichtelijke tabel Het gaat daarbij om eisen aan beroepsactiviteiten, kennis, vaardigheden, attitude, CanMEDS-competenties en supervisieniveau. Dankzij het overzicht en de samenhang bieden EPA’s zo een goede basis voor: 

 • start-, volg- en beoordelingsgesprekken tussen aios en opleider
 • het volgen van de leerontwikkeling van de aios via het e-portfolio
 • het bepalen van individuele leertrajecten omtrent inhoud en opleidingsduur
 • het afleggen van verantwoording over bekwaamheid van de aios (bijvoorbeeld voor autorisatie en accreditatie)

Meer weten over dit onderwerp

 1. Marieke Bolk
  Marieke Bolk

  deelprojectleider Interprofessioneel opleiden

  Stuur een e-mail