Vrijstellen

Heb je eerder werkervaring opgedaan, bijvoorbeeld als anios, promovendus of in een Dedicated Schakeljaar? Dan kun je vrijstelling vragen voor bepaalde opleidingsonderdelen, aan de hand van Erkenning Verworven Competenties (EVC). Daarbij moet je bewijzen aandragen van die verworven competenties, bijvoorbeeld beoordelingen van supervisoren in de eerdere functie. Daarom is het daarom raadzaam om al vóór de start van je vervolgopleiding een portfolio bij te houden.

Introductiegesprek

Tijdens het introductiegesprek met je opleider kun je aangeven welke werk- en leerervaring je al hebt, waar die ervaring is opgedaan en hoe de ervaring is beoordeeld. Op basis van het bewijsmateriaal maakt je opleider een inschatting van de verworven competenties en de mogelijke verkorting van de opleiding. Dit is een eerste indicatie van de verwachte duur van jouw opleiding. De eigenlijke beoordeling van de ervaring vindt plaats tijdens je opleiding.

Vastleggen in IOP

In het Individueel Opleidingsplan (IOP) dat jij en je opleider vervolgens maken, geeft je opleider aan in welk stadium van je opleiding de vrijstellingsinschatting al dan niet wordt omgezet in een definitief oordeel. Gaat het om competenties die in het eerste jaar van je opleiding moeten worden verworven, dan moet de opleider het definitieve oordeel daarover uiterlijk aan het einde van je eerste opleidingsjaar uitgespreken. Op basis van het IOP stellen jullie het Individueel Opleidingsschema op. Dit opleidingsschema lever je in MijnRGS aan bij de inschrijving voor de opleiding.

Op de pagina Regelgeving eerder verworven competenties vind je meer informatie over dit onderwerp.