Overzicht initiatieven van interprofessioneel opleiden

Heb je een mooi voorbeeld van interprofessioneel opleiden? Laat het ons weten.

Hackathon

Aios huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde en paramedici en verpleegkundigen werken samen aan een complexe casus ouderenzorg in de eerste lijn.

TeAMS training

De TeAMS training richt zich op teams die in de dagelijkse praktijk samenwerken om de kwaliteit en continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen.

Het DUO-project

Het DUO-project

Samen zorgen voor de patiënt. Dat doen aios huisartsgeneeskunde van het LUMC samen met medisch specialisten in opleiding uit het HagaZiekenhuis.

De simulatieweek

In de simulatieweek van het UMC Utrecht ervaren aios om te handelen vanuit de drie verschillende lijnen van de gezondheidszorg: nulde, eerste en tweede lijn.

KIEK-sessies

'Kiek'-sessies

Aios krijgen meer inzicht in elkaars dagelijkse praktijk, werkwijze en leren van elkaar op de werkvloer.

Aios en het dienstverband

IPSEL-Programma

Interprofessioneel samenwerken en leren in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

COSTA IP training

De COSTA IP biedt aios en verpleegkundigen handvatten voor interprofessionele samenwerking en communicatie bij complexe situaties.

TILS

Een multicomponent werkplek leermodule om Transmuraal Interprofessioneel te Leren Samenwerken